Produkter

Kverner
Saktegående avfallskvern
Saktegående avfallskvern

Saktegående, enaklset kvern for alle typer avfall og trevirke

Saktegående fliskvern
Saktegående fliskvern

Toakslet saktegående kvern for alle typer trevirke og grøntavfall

Fliskuttere
Fliskuttere

Mobil trommelhugger for tømmer, heltre, greiner og topper (grot)

Hurtiggående flishugger
Hurtiggående flishugger

Hurtiggående flishugger for grøntavfall og trevirke

Kompostering
Kompost Rankevendere
Kompost Rankevendere

Selvgående rankevendere for aktiv vending av kompost

Sikting
Trommel sikteverk
Trommel sikteverk

Velkjent og gjennomprøvd teknologi for sikting av kompost, jordblandinger, biomasse, flis, bark, avfall med mer.

Stjernesikt
Stjernesikt

Fleksibel og effektiv teknologi for sikting av kompost, lette jordblandinger, flis, biomasse, bark og avfallsfraksjoner

Rullesikt
Rullesikt

Stasjonære rullesikt for sikting av forkvernet avfall

Separering
Separator for stein og lette materialer
Separator for stein og lette materialer

Kombinasjon av steinutskiller og vindsikt for effektiv rensing av biomasse, sikterest, brenselflis, kvernet avfallstrevirke med mer.

Ballistisk separator
Ballistisk separator

Kombinasjon av ballistisk separering og utsikting for å splitte avfallsfraksjoner

Steinutskiller
Steinutskiller

Steinutskiller for å separere bort stein og tyngre materialer fra flis, siktrest og annen biomasse

Vindsikt
Vindsikt

Vindsikt for separering av lette materialer fra sikterest og lignende fraksjoner